Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Bebka Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları Açıldı

Bebka Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları Açıldı

Bebka Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları Açıldı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak çalışmalar için  Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını başlattı.

 

FİZİBİLİTE DESTEĞİ 

Programın Amacı

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Bebka Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan sektörlerde (makine, otomotiv, tekstil, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, malzeme teknolojileri) Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Bölgede çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması

Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması

Öncelik 4: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi ve kapasitenin artırılması

Desteklerin Tutarı ve Oranı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 25.000 TL
 • Azami tutar: 200.000 TL

Bir projenin toplam uygun maliyetinin en az %25’i en fazla ise % 75’i desteklenecektir.

Proje Süresi

 • En az: 4 ay
 • En fazla: 12 ay

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar

 

Fizibilite desteği programının başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız…

 

TEKNİK DESTEK

Programın Amacı

TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına; eğitim alınması, program ve plan hazırlanmasına katkı sağlanması, danışmanlık hizmeti alınması gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri

2018 Yılı Teknik Destek Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projelere destek sağlayacaktır:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan (özellikle makine, otomotiv, tekstil, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, malzeme teknolojileri) sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Bölgede üretim faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişin sağlanması

Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması

Öncelik 4: Animasyon sektörü ve dijital oyun tasarım ve uygulamalarının geliştirilmesi

Öncelik 5: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, kapasitesinin artırılması

Öncelik 6: Bölgenin sosyal gelişiminin desteklenmesi

Bebka Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Desteklerin Tutarı ve Oranı 

Bu program çerçevesinde proje başına 50 bin TL’ye kadar destek sağlanacaktır.  Bir projenin toplam uygun maliyetinin % 100’ü desteklenecektir.

Bebka Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler)
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri (Teknoparklar ve Teknokentler)
 • İş geliştirme merkezleri Merkezleri (İŞGEM’ler)
 • Birlikler ve kooperatifler
 • Yukarıda Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

BAŞVURU SÜRELERİ

Her iki program da 28 Aralık 2018 tarihine kadar açık kalacak, bu programa başvuru geldikçe değerlendirme yapılacak. Teknik Destek Programı da 2018 yılı sonuna kadar açık kalacak ve başvurular Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecek.

Teknik Destek Programı başvuru rehberlerine ve daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız…

Başvuru dili: Türkçe

 

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024