Çarşamba , 24 Temmuz 2024

BEBKA 2020 yılı Fizibilite ve Teknik Destek Programları Açıldı

BEBKA

BEBKA , Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma için önem arz eden, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak çalışmalar için kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını başlatmıştır.

Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla ilan edilen 2,000,000.- TL bütçeli Fizibilite Desteği ile kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 2,300,000.- TL bütçeli Teknik Destek Programlarında;

 • Yenilik ve Verimlilik,
 • Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi,
 • Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım,
 • Yerel Kalkınma Fırsatları

alanlarında öncelikler belirlenmiştir.

BEBKA Fizibilite Desteği Programı

Fizibilite desteği için talep edilebilecek destek tutarı asgari 25 bin TL ve azami 200 bin TL, destek oranı ise %75’tir.

Fizibilite Desteği Programına;

 • yerel yönetimler,
 • üniversiteler,
 • kamu kurum ve kuruluşları,
 • kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • organize sanayi bölgeleri,
 • teknoparklar,
 • teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • endüstri bölgeleri,
 • iş geliştirme merkezleri,
 • sivil toplum kuruluşları,
 • birlik ve kooperatifler

başvurabilecek.

Teknik Destek Programı

Teknik destek programında ise faaliyet başına 75 bin TL’ye (öncelik bazında değişiklik göstermektedir) kadar, %100 oranında destek sağlanacaktır. Başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

Bu programa,

 • yerel yönetimler,
 • kamu kurum ve kuruluşları,
 • kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • sivil toplum kuruluşları,
 • organize sanayi bölgeleri,
 • küçük sanayi siteleri,
 • teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • iş geliştirme merkezleri,
 • birlikler ve kooperatifler ile

yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabilecek.

Başvurular için Önemli Tarihler

Teknik Destek Programı 30 Ekim 2020 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecek; Fizibilite Desteği Programı ise 27 Ekim 2020 tarihine kadar açık kalacak, bu programa başvuru geldikçe değerlendirme yapılacak. Programlara ayrılan bütçenin belirtilen sürelerden önce kullandırılması durumunda program bütçesinin bittiği internet sitesinden duyurulacak ve yeni başvuru alınmayacak.

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programının başvuru rehberi ve daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

2020 Yılı Teknik Destek Programının başvuru rehberi ve daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024