Salı , 17 Mayıs 2022

Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Bölgesel İşbirliği için Hibe Fonu

Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Bölgesel İşbirliği için Hibe Fonu

Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Bölgesel İşbirliği için Hibe Fonu. Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Bölgesel İşbirliği için Hibe Fonu, Avrupa’nın ortak sorunlarını bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların paylaşımı ve kapasite geliştirme şeklinde, sınır ötesi ve uluslararası işbirliği yoluyla ele alan projeleri desteklemektedir. Desteklenen projeler sınır ötesi veya transnasyonel nitelikte olmalı ve farklı ülkelerde birden çok ortakları ve faaliyetleri kapsamalıdır.

Transnasyonal projeler için yapılan bu çağrı EAE ve Norway Grants‘ın beş öncelikli sektörünü kapsar:

  • İnovasyon, Araştırma, Eğitim ve Rekabetçilik,
  • Sosyal içerme, Gençlerin İstihdamı ve Yoksulluğun azaltılması,
  • Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi,
  • Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim ve Temel Hak ve Özgürlükler,
  • Adalet ve İçişleri.

Projeler en az iki yararlanıcı devleti de içeren, en az üç ülkeden kurumları kapsamalıdır.

Son Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2018

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Hibe Fonu

Türkiye’de ilk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi için eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi amacıyla …