Çarşamba , 24 Temmuz 2024

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı. Ankara Kalkınma Ajansı, 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan üç ayrı mali destek programı ile toplam 25.000.000.- TL. tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA

Öncelikler

Öncelik 1. İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2. İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri

Öncelik 1 İçin

 • İşletmeler

(Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)

Öncelik 2 İçin

 • İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri,
 • Meslek Yüksekokulları,
 • Mesleki Eğitim Merkezleri,
 • Diğer Kamu Kurumları (Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları)

Önemli Not: Bu öncelik kapsamında OSB’ler ortak, işletmeler iştirakçi olarak yer alabileceklerdir.

Bütçe

Toplam Bütçe: 10.000.000.- TL.*

Destek Tutarı

 • Öncelik 1 İçin: Asgari -150.000 TL, Azami – 500.000.- TL.
 • Öncelik 2 İçin: Asgari – 25.000 TL, Azami – 500.000.- TL.

Destek Oranı

 • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%90
 • Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%50

*(Söz konusu tutarın 7.500.000.- TL.’si Öncelik 1 kapsamında, 2.500.000.- TL.’si Öncelik 2 kapsamında kullandırılacaktır.)

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2019 Saat: 23:50
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/KIR/KIR-KA

Öncelikler

Öncelik 1. Kırsalda yenilikçi uygulamaların üretim ve ticarileşme süreçlerine entegrasyonu

Öncelik 2. Kırsal alanları çekim merkezine dönüştüren hizmet çeşitliliği

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • İşletmeler,
 • Üniversiteler,
 • Kooperatifler, birlikler

Bütçe

Toplam Bütçe: 8.000.000.- TL.

Destek Tutarı

 • Asgari: 100.000.- TL.
 • Azami: 1.000.000.- TL.

Destek Oranı

 • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25-%90
 • Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25-%50

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 23:50
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 6 Aralık 2019 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı

Referans: TR51/19/YSG/YSG_KA

TR51/19/SGAK/SGAK_KA

TR51/19/SGF/SGF_KA

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Öncelikler

Program altında üç eksen bulunmaktadır: Yeni Sosyal Girişim Bileşeni, Aracı Kurum Bileşeni, Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni.

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni

Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümü için çalışan ve yeni kurulmuş olan sosyal girişimlerin faaliyet gösterecekleri alanda kapasitelerinin artırılması.

Aracı Kurum Bileşeni

Öncelik 2: Sosyal girişimcilere hizmet veren üniversite, inovasyon merkezi ve kuluçka merkezi gibi aracı kurumların alandaki faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni

Öncelik 3: Halihazırda sosyal sorunların çözümü için hizmet veren sosyal girişimler ile geliştirdikleri ürün ve hizmetler ile toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal fayda odaklı girişimlerin desteklenmesi.

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Uygun Başvuru Sahipleri

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • İşletmeler (Sosyal İşletmeler),
 • Kooperatifler, Birlikler

Aracı Kurum Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • Üniversiteler,
 • TGB’ler,
 • İşletmeler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Kooperatif ve Birlikler

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler ve Sosyal İşletmeler),
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Kooperatif ve Birlikler

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Bütçe

Toplam Bütçe: 7.000.000.- TL.*

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Destek Tutarı

 • Asgari: 100.000.- TL.
 • Azami: 400.000.- TL.

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Destek Oranı

 • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin: %25 – %90
 • Kâr Amacı Güden Kuruluşlar İçin: %25 – %50
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri İçin: %25 – %75

*(Söz konusu tutarın 1.500.000.- TL.’si yeni sosyal girişim bileşeni kapsamında, 2.500.000.- TL.’si aracı kurum bileşeni kapsamında, 3.000.000.- TL.’si sosyal girişim ve sosyal fayda odaklı işletme bileşeni kapsamında kullandırılacaktır.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024