Pazar , 26 Mayıs 2024

Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı. Ahiler Kalkınma Ajansının, 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı http://www.ahika.gov.tr/ internet sitesinden temin edilebilir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 500.000,00 TL’dir.

Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Amacı

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu destek programının özel amaçları şunlardır:

I. İmalat Sanayisinde Verimliliğin Artırılması

II. Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi

III. Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi

IV. Kapadokya Turizmi Kapasitesinin Geliştirilmesi

Desteklerin Tutarı:

Ajans, sadece aşağıda belirtilen alanlarda ve KDV dâhil tutarlardaki faaliyetlere teknik destek sağlayabilir:

 • Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama konularında proje başına en fazla 15.000 TL,
 • Araştırma/raporlama faaliyetleri ile ilgili eğitimler için geçici uzman görevlendirme ve danışmanlık sağlama konularında proje başına en fazla 30.000 TL,

Destek Oranı

Destek oranı 100% ’dür.

Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Kimler Başvurabilir?

TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan;

 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Araştırma Enstitüleri
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

 

Programın Başvuru Dönemi:

Temmuz-Ağustos Dönemi             Son Başvuru Günü: 31.08.2018, Saat: 17:00
Eylül-Ekim Dönemi                         Son Başvuru Günü: 31.10.2018, Saat: 17:00
Kasım-Aralık Dönemi                      Son Başvuru Günü: 31.12.2018, Saat: 17:00

Başvuru Rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi

Başvuru Süreci ve KAYS:

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS’a kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapması zorunludur. Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde yapılmalıdır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Ajansın aşağıdaki adreslerine teslim edilir:

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024