Cuma , 19 Temmuz 2024

2017 Yılı İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne Ait Sorular

2017 Yılı İşletme Kredisi Faiz Desteği'ne Ait Sorular

2017 Yılı İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne Ait Sorular

1- Kredi faiz desteğinden yararlanan bir vatandaş Esnaf ve Sanatkârların verdiği, faizli veya faizsiz bir krediden önümüzdeki birkaç yıl faydalanamaz mı?

KOSGEB tarafında bir sakınca yoktur, faydalanabilir. Ancak Esnaf ve Sanatkârlar böyle bir şart koşuyorsa faydalanamayabilir.

 

2- Kredi faiz desteği ile alakalı Sicil Gazetesi ve İmza Beyannamesi 2017 yılı olmak zorunda mı?

Sicil Gazetesi’nin en son değişiklik yapılmış hali KOSGEB Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. İmza Beyannamesi’nde ise, İmza Beyannamesi’nin üzerinde geçerlilik süresi belirtilmektedir. Geçerlilik süreci içerisinde ise geçerli olur.

 

3- Mimarlar sisteme nasıl kayıt olabiliyor?

2017 Yılı İşletme Kredisi Faiz Desteği’ne Ait Sorular KOSGEB veri tabanına kayıt işlemlerinin sürecine ilişkin usul ve esasların 5. Maddesinde belirtilen “Firma, KOBİ Bilgi Beyannamesi, Muvafakatname, İmza Beyannamesi/Sirküleri ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’ni bağlı bulunduğu uygulama birimine imzalı ve kaşeli olarak teslim eder.” Şeklindeki maddeye istinaden burada yazılı bulunan evrakların eksik olması durumunda işletmenin KOSGEB veri tabanına kaydı yapılamaz. Dolayısı ile Mimar ve Mühendisler, Ticaret/Esnaf sicil gazetesini KOSGEB Müdürlüğü’ne teslim edemediği sürece KOSGEB veri tabanına kayıt olamaz ve KOSGEB desteklerinden yararlanamaz.

 

4- Sigorta acenteleri desteklenen sektörler arasına girecek mi? Yedek hak kazanma durumları ne olacak?

Konuya ilişkin olarak bakanlar kurulu kararı henüz yayınlanmamıştır.

 

5- Adi ortaklıklar kişi olarak kredi faiz desteğinden faydalanabilir mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan adi ortaklık statüsündeki işletmelere ait net satış hasılatı bilgileri gelmemiştir. Verisi gelmeyen işletmeler değerlendirilmeye alınmamış ve başvuruları kabul edilmemiştir.

 

6-Emekli işletme sahibi SSK ve Bağkur’u yoksa veri tabanına nasıl kayıt olur? Kayıt olur ise KOBİ Beyannamesi’ne prim gün sayısı olarak ne yazması gerekiyor?

Emeklinin maaşından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapıldığına dair belgesini alarak gün sayısını da 360 gün olarak girerek belgeyi beyanname ile birlikte KOSGEB’e teslim etmelidir.

 

7- SGK ve vergi borcu yoktur yazısı KOSGEB tarafından mı istenmektedir? İsteniyor ise Bağkur’lular SGK borcu yoktur yazısını nasıl alıyor?

Bankalar tarafından istenmektedir. SGK İl Müdürlükleri’nden alabilirler.

 

6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun, bu kapsamda Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan tahsilat iç genelgesi ve tebliğler ile işverenlere verilen devlet yardımı, teşvik ve desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak borcu yoktur belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair tebliğ’e istinaden ve bu doğrultuda başkanlığımız destek mevzuatı gereği olarak, başkanlığımızla ilgili bankalar ve kuruluşlar arasında imzalanan kredi faiz desteği programı protokolünün 7. Maddesi:

Kredi başvurusunda bulunan İşletme’nin gerek gecikmiş vergi borcunun gerek ise sosyal güvenlik kurumu (SGK)’na gecikmiş borcunun veya her ikisinin de bulunması halinde, vergi dairesinden alınmış vergi borcunun tutarını gösteren belge ile SGK’dan alınmış borcunun tutarını gösteren belge veya vergi ve SGK borcu olmadığına veya yapılandırdığına dair belgenin işletme ’den alınması. İşletme’nin mahsuplaşma talebinin alınması (ek.2) suretiyle, SGK ve/veya vergi borcuna mahsuben azami KOSGEB tarafından ödenen faiz/kâr payı desteği kadar tutarın banka tarafından işletme ’ye kullandırılacak kredi tutarından düşülerek, ilgili kuruma ödenmesinin sağlanması, kalan bakiyenin işbu protokol ve Banka’nın mevzuatı çerçevesinde işletme ‘ye kullandırılması,” hükmüne haizdir.

 

Bu doğrultuda bankalarca, işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB’ce ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmakta, kalan tutar işletmeye kullandırılmaktadır.

 

8- Krediye başvurdum ancak sistemden kredi başvurusu bulunmamaktadır şeklinde yanıt alıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

KOSGEB’e kayıt yaptırmak veya KOSGEB kaydının bulunması Kredi Faiz Desteği Programı’na başvuru yapıldığı anlamına gelmemektedir. Programa, başvuru tarihlerinde ilgili internet sayfasından başvuru yapılmış olması gerekmektedir.

 

9- Kredi Faiz Desteği için beyannameler en son hangi tarihte teslim edilebilir?

28 Nisan 2017 mesai bitimine kadar teslim edebilir. (Sistem yoğunluğu göz önüne alınarak en azından 1 hafta 10 gün önceden teslim etmek daha uygun olur.)

 

10- Kredi Faiz Desteği için bankalara son başvuru tarihi nedir?

31 Temmuz 2017 mesai bitimine kadar teslim edebilir. (Sistem yoğunluğu göz önüne alınarak en azından 1 hafta 10 gün önceden teslim etmek daha uygun olur.)

 

11- SGK prim gün sayısına çalışanların mı? Yoksa yetkilinin mi? Bilgileri girilmesi gerekiyor?

Çalışanların tamamının yanında işletme yetkilisi de işletmeye kayıtlı Bağkur’lu ise onun gün sayısı da eklenir.

 

12- Basit usulde kurulan bir işletme, mali bilanço verilerini sisteme nasıl girecek?

Yıllık vergi beyannamesinde çıkan hesap özetine esas  net satış hasılatı ve bilanço toplamlarını girer.

 

13- Müdürlüğe evraklarımı çalışanım getirebilir mi? veya kargo ile gönderebilir miyim?

Evraklarda eksiklik yoksa olabilir. Ancak evraklarda veya bilgilerde eksiklik varsa daha sonradan düzeltme işlemi zaman alacağından dolayı işletme yetkilisinin kaşesi ile birlikte KOSGEB Müdürlüğü’ne başvuru yapması daha uygun olur.

 

Kaynak: KOSGEB

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024