Çarşamba , 24 Temmuz 2024

1513 Tübitak Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı 2019 Yılı Çağrısı

1513 TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı 2019 Yılı Çağrısı

1513 Tübitak Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı 2019 Yılı Çağrısı. 1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamak için kurulmuş teknoloji transfer ofislerinin (TTO) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde açılmış olan 1601-2014-1, 1601-2015-6, 1601-2016-3 ve 1601-2017-1 çağrılarından en az bir tanesinde destek almış olan yükseköğretim kurumları adına yapılan başvurular kabul edilecektir. Bu şartı sağlayan yükseköğretim kurumları adına, aşağıda sıralanan kuruluşlar başvuru yapabilir:

    1. İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite – sanayi işbirliğine ve üniversitede üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere faaliyet gösteren birimler,
    2. 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri

Proje önerileri basılı ve ıslak imzalı olarak iki kopya halinde 31/07/2019 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmelidir. Teslim tarihi olarak evrakın TÜBİTAK’a giriş tarihi esas alınacaktır.

Çağrı Duyurusu

Proje Öneri Formu

Bütçe Formu

Performans Göstergeleri

 

1513 Tübitak Teknoloji Transfer Ofisleri Bilgi İçin:

TEYDEB Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu

Fatih Mert ÇİFTÇİ

Tel: 0-312-2989411

E-Posta: mert.ciftci@tubitak.gov.tr

 

Hamdi AKSU

E-Posta: hamdi.aksu@tubitak.gov.tr

Tel: 0-312-2989410

 

Hamit TAŞ

E-Posta: hamit.tas@tubitak.gov.tr

Tel: 0-312-2989508

 

Onur ÜLGEN

E-Posta: onur.ulgen@tubitak.gov.tr

Tel: 0-312-2989693

 

Başvuru Adresi: TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG)

Tunus Caddesi No:80

Kavaklıdere Çankaya ANKARA

 

Kaynak

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024